Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar, działania czynników termicznych lub chemicznych, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

czytaj więcej »

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Teraz OC w PZU w specjalnej ofercie: 20% zniżki na OC w PZU otrzymują właściciele samochodów importowanych.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW)

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW Max)

Podróżujesz samochodem albo autokarem? Dodatkową ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich zapewnia NNW Max. NNW Max to ubezpieczenie obejmujące największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie minicasco

Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Obejmuje on odpowiedzialność za szkody, na powstanie których posiadacz pojazdu nie miał wpływu i zapewniające odszkodowanie za szkody, które musiałby pokryć sam.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. PZU SA przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Posiadacze pojazdów, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU SA otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie Assistance Polska

Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.
Nowością w PZU SA jest dostępne od 1.01.2006 Assistance Polska w wariancie Mini, dodawane bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zapewnia bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, a także maksymalne zniżki i rabaty na usługi pomocy drogowej, których może potrzebować kierowca we wszelkiego rodzaju niespodziewanych sytuacjach drogowych.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie Moto-assistance

Ubezpieczenie Moto-assistance zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy lub pasażerów. Ponadto w przypadku śmierci lub inwalidztwa będących następstwem wypadku przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, awaria ogumienia, brak paliwa lub użycie niewłaściwego paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.

czytaj więcej »