Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Teraz OC w PZU w specjalnej ofercie: 20% zniżki na OC w PZU otrzymują właściciele samochodów importowanych.

Zniżka ma zastosowanie wyłącznie do nowych umów i nie będzie miała zastosowania do wznowień tych umów.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie OC
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy, oraz z posiadaczami  pojazdów wolnobieżnych.