Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:

  • zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
  • działania osób trzecich;
  • zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar;
  • działania czynników termicznych lub chemicznych;
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
  • uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w kraju i za granicą  - na terytorium państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji.

Ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje pełny zakres tj. zdarzenia wymienione powyżej. Do wyboru są dwa sposoby rozliczenia szkody ("Warsztat" i "Wycena") oraz szereg opcji zmniejszających lub rozszerzających ochronę ubezpieczeniową.
Właściciele samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów zawierający w PZU SA. ubezpieczenia autocasco otrzymują bezpłatne ubezpieczenie Assistance Polska.