Ubezpieczenie minicasco

Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Obejmuje on odpowiedzialność za szkody, na powstanie których posiadacz pojazdu nie miał wpływu i zapewniające odszkodowanie za szkody, które musiałby pokryć sam. Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądż w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich - w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi na rachunek właściciela pojazdu

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy:

 • Osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem,
 • zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o wartości nie niższej niż 3 000 zł 
Ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy wynajmowane, używane do zarobkowego przewozu osób i towarów, floty pojazdów lub pojazdy w leasingu.

Korzyści
 • szeroka ochrona przed skutkami szkód bez względu na rozmiar - jedynie 20 % udział własny
 • niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco, również tańsze od OC,
 • proste zasady ubezpieczenia,
 • uproszczona i szybka likwidacja szkód,
 • możliwość otrzymania zniżki w autocasco,
 • jedyna taka oferta na rynku.
Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej
Wysokość składki uzależniona jest od:
 • sumy ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu
 • miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu
 • marki, typu i modelu pojazdu
 • wieku właściciela pojazdu
 • formy opłacenia składki (jednorazowa lub ratalna).