Ubezpieczenie Moto-assistance

Ubezpieczenie Moto-assistance zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy lub pasażerów. Ponadto w przypadku śmierci lub inwalidztwa będących następstwem wypadku przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Moto-assistance ważne jest poza granicami Polski na terytorium państw objętych systemem "Zielonej Karty" z wyjątkiem Mołdawii i Ukrainy.