Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max)

Podróżujesz samochodem albo autokarem? Dodatkową ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich zapewnia NNW Max

NNW Max to ubezpieczenie obejmujące największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy.


NNW Max w PZU to:

 • bardzo wysoka suma ubezpieczenia od 100 000 zł do 500 000 zł
 • ubezpieczenie chroniące konkretną osobę
 • odszkodowanie wypłacane nawet wtedy, gdy kierowca jest sprawcą wypadku
 • ochrona na terenie RP i poza jej granicami
 • niska składka
 • dodatkowa zniżka za OC lub AC w PZU
 • możliwość opłacenia składki jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie
 • minimum formalności przy zawieraniu umowy

Z NNW Max w PZU zyskujesz:

 • zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci
 • wsparcie w przypadku niezdolności do pracy
 • gwarancję wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia w bardzo krótkim czasie bez kłopotliwego postępowania spadkowego
 • odszkodowanie wypłacane niezależnie od tego czy zostało wypłacone z innego posiadanego ubezpieczenia NNW
 • świadczenie wolne od podatku dochodowego