Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, awaria ogumienia, brak paliwa lub użycie niewłaściwego paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski.

Z PZU Auto Pomoc może skorzystać także kierowca innego pojazdu (np. nieubezpieczonego w PZU), jeżeli pojazd ten zostanie unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego. PZU Auto Pomoc zapewnia naprawę na miejscu lub holowanie innego pojazdu a także organizację innych świadczeń, których może potrzebować kierowca innego pojazdu.

PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, dla posiadaczy OC lub autocasco w PZU SA jest bezskładkowe i zawiera szeroki wybór bezpłatnych świadczeń dostępnych w razie najczęstszych i najbardziej uciążliwych problemów napotykanych podczas używania pojazdu. Najszerszy na rynku zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, przewidzianych nawet dla najmniej zaradnych użytkowników pojazdów zapewnia PZU Auto Pomoc w wariancie Super, który jest dostępny dla wszystkich.