Ubezpieczenia majątkowe

PZU DOM

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU Dom obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

  •  ruchomości domowe i stałe elementy,
  • budynki  - także na etapie budowy,
  • lokale mieszkalne
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • szklane przedmioty od stłuczenia,
  • assistance.

Korzyści.
Konstrukcja produktu umożliwia szybkie i proste (na 2 stronach polisy, bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków) ubezpieczenie od następstw najważniejszych zagrożeń dotyczących gospodarstwa domowego.

Produkt charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowywania  poprzez włączanie i wyłączanie z niego wybranych ryzyk (elastyczność), co przy towarzyszącym temu systemie zniżek i zwyżek składki umożliwia dopasowanie ceny do możliwości ubezpieczającego.

W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - mienie biurowe służące do takiej działalności.

Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku (przy rocznym okresie ubezpieczenia), pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu) ale także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa (w zależności od zakresu ubezpieczenia OC)

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).