Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam budynek i towarzyszącą mu zabudowę gospodarczą, ale również urządzenia domowe, sprzęt turystyczny i sportowy, narzędzia itp. Szczególnie korzystny dla klientów jest spory wybór wariantów - można np.ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.