Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie Wojażer

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

czytaj więcej »

Bezpieczny Turysta (NNW)

Ubezpieczenie zawierane jest indywidualnie przez turystę lub zbiorowo przez organizatora wyjazdu i obejmuje zdarzenia, do których może dojść zarówno w kraju, jak za granicą (świadczenia wypłaca się jednak wyłącznie w złotych). Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas podróży, a jej przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

czytaj więcej »